فایل PowerPoint (اسلاید ها) رتبه بىدي معيارهاي يادگيري مادام العمر قرن 21 تريليىگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رتبه بىدي معيارهاي يادگيري مادام العمر قرن 21 تريليىگ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت یادگیری مادام العمر در قرن 21، پژوهش حاضر، به اولویت بندی معیارهای یادگیری مادام العمر در قرن بیست و یکم بر مبنای نظریه تریلینگ و فادل (Trilling & Fadel) می پردازد که برای محیط های یادگیری و علی الخصوص دانشجویی طراحی شده است. از طرفی فرایند تحلیل سلسله مراتبی ابزاری قدرتمند در جهت اولویت بندی مسایل معیارهای کیفی و یا کمی و کیفی می باشد. بدین منظور یک پرسشنامه 21 سوالی برای انجام مقایسه های زوجی برای هفت معیار، تفکر انتفادی و حل مسیله، خلاقیت و ابتکار، همکاری، کارگروهی و رهبری، درک بین فرهنگی، ارتباط و تسلط رسانه ای، محاسبه و تسلط بر ICT و اعتماد به نفس در زندگی حرفه ای و یادگیری طراحی شد و در اختیار 15 تن از اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایذه که به طور هدفمند انتخاب شده بودند قرار گرفت. پس از محاسبه میانگین داده های خام به دست آمده برای هر مقایسه، با استفاده از نرم افزار expert choice 11 داده ها تجزیه و تحلیل شد و یافته ها از این قرار بود که در بین این معیارها، اعتماد به نفس در زندگی حرفه ای و یادگیری بیشترین وزن و ارتباط و تسلط رسانه ای کمترین وزن را به خود اختصاص داده اند.

لینک کمکی