فایل PowerPoint (اسلاید ها) شيوع الگوي ناتواني هاي يادگيري دانش آموزان در مدرسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) شيوع الگوي ناتواني هاي يادگيري دانش آموزان در مدرسه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ریشه (زمینه): آموزش کسب دانش، مهارت ها یا نگرش جدید است. ناتوانی یادگیری خاص به معنی یک اختلال در یک یا بیشتر فرآیندهای اساسی روانی درگیر در درک یا استفاده از زبان، سخنان گفته یا نوشته شده است. که ممکن است خود را در توانایی ناقص گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی و یا انجام محاسبات ریاضی نشان دهد. این اصطلاح شامل چنین شرایطی مانند معلولیت های ادراکی، اختلال حداقل مغز، نارسا خوانی و ملالت رشد و نمو می شود. مواد و روش ها : نمونه پژوهش شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی محصل در زبان انگلیسی و مدارس متوسط هندی از مناطق روستایی جبپور است. داده ها با استفاده از معلمان مدرسه و دانش آموزان استخراج شد. کل جمعیت مورد مطالعه 1156 (668 نفر پسر، 488 نفر دختر) گروه سنی بین 6 تا 13 سال بود. از 148 مورد 12/8% مورد مثبت. نتایج :در 32 نفر از دانش آموزان اختلال نارسا خوانی در 21/62% آن ها دیده شد. در 11 نفر از دانش آموزان اختلال نوشتن در 22/30% آنان دیده شد. در 23 نفر از دانش آموزان نارسایی حساب در 15/54% آنان دیده شد. و در 60 مورد اختلال در یادگیری مختلط در 40/50% دانش آموزان دیده شد. تعداد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در گروه سنی بالاتر بیشتر بود. همچنین ملاحظه شد که با افزایش تعداد خواهر و برادر پس از آن یک کاهش در تعداد موارد مثبت وجود دارد. وقتی جنسیت در نظر گرفتهشد استاد هیچ تفاوتی در شیوع اختلال یادگیری وجود ندارد. و این بیشتر در دانش آموزان خانواده ی هسته ای شایع تر است. هنگامی که زبان تدریس هندوی است شانس بیشتری از درد و رنج از ناتوانی در یادگیری وجود دارد. برای شخص دارای اختلال یادگیری شانس بیشتری وجود دارد اگر فرد راست دست باشد.

لینک کمکی