فایل PowerPoint (اسلاید ها) فضاي مجازي و تاثيرات آن بر خانواده، جوانان و نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) فضاي مجازي و تاثيرات آن بر خانواده، جوانان و نوجوانان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش در صدد است تا با معرفی فضای مجازی و آسیب های آن و هم چنین تاثیرات آن را برخانواده و جوانان و نوجوانان بررسی کند و راهکارهایی را برای آن ارایه کند. روش: در این پژوهشپژوهشگران از مهم ترین ابزار خود یعنی فیش برداری استفاده می کنند. روش این پژوهش، اسنادی وکتابخانه ای است که مراحل سه گانه توصیف، تحلیل و تبیین را می پیماید. دستاوردها: فضاهای مجازی کهامروزه تقریبا در بیش تر شیون زندگی انسان ها راه یافته اند، هم چون دیگر ساخته های دست بشر، دو رویسکه دارند که یک روی آن، بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی، دقت در کارها و کمک به پیشرفت امور است و روی دیگر آن، استفاده های نادرست و نابجا است که گاه، آسیب های فراوان را در پی دارد.با توجه به بررسی های انجام شده می توان بیان نمود که علی رغم تمام این مسایل نمی توان راه حل ها رانادیده گرفت و عدم استفاده از فضای مجازی را بیان کرد. زیرا امروزه بدون استفاده از فضای مجازی بسیاریاز تحقیقات و کار های پژوهشی و ... نیز از مرحله اجرا باز می ایستد و برای جلوگیری از آسیب های آنبهترین راه استفاده عقلانی و کنترل شده از آن و آگاهی بخشی نسبت به والدین است.

لینک کمکی