فایل PowerPoint (اسلاید ها) فضاي مجازي و تعليم و تربيت؛ تهديدها وفرصت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) فضاي مجازي و تعليم و تربيت؛ تهديدها وفرصت ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تهدیدها و فرصت های فضای مجازی در تعلیم و تربیت بود. فناوری همیشه مثل یک شمشیر دو لبه است.تحقیقات نشان می دهد که جذابیت ها و امکاناتی که فناوری های نوین در اختیار طیف گسترده کاربران قرار می دهد، بسیاری از مقاومتهای اولیه را در هم می شکند و چالش های بزرگی در حوزه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیش روی دولت و نهادهای دولتی قرار میدهد. در چنین عرصه ای اگر برای اطلاعات طرح و نقشه جامعی وجود نداشته باشد و به کارگیری آن منطبق با اهداف معین وهوشمندانه نباشد خطرات زیادی جوامع و فرهنگ بشری را تهدید میکند. معلم در نظام جدید آموزش و پرورش در مقام یاوربالندگی انسان، ایفای نقش می کند نه انتقال دهنده اطلاعات. با ظهور فناوری های جدید، حرفه تدریس از تاکید بر معلم محوری وآموزش مبتنی بر سخنرانی به فراگیر محوری و محیط های یادگیری تعاملی تغییر یافته است. معلم باید روش های تفکر را که اغلبتوسط فناوری در اختیار او قرار می گیرد، مدنظر قرار دهد. بر اساس نظریه ی کنترل اجتماعی، عاملی که باعث جلوگیری از رفتارهایانحرافی نوجوانان و جوانان می شود، پیوند اجتماعی است.

لینک کمکی