فایل PowerPoint (اسلاید ها) فناوري اطلاعات و ارتباطات درآموزش: فرصت يا چالش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) فناوري اطلاعات و ارتباطات درآموزش: فرصت يا چالش :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تغییرات شدید انگاره ها و الگوهای ذهنی درگذر از عصر صنعت به اطلاعات و دانایی حامل فرصت ها و تهدیدهای فراوانی است. همراهی و بهره برداری از موج نوظهور فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع چالش ها و تهدیدهای پیش روی این حوزه نیازمند بازنگری فرایندهای نظام آموزشی در مقابله با تاثیر شگرف فناوری اطلاعات و ارتباطات در حیطه آموزش می باشد. بر این اساس، در این مقاله سعی شده است تا با بررسی فرصت ها و تهدیدهای فراروی نظام های آموزشی در زمینه توسعه اطلاعاتی به ارایه راهکارهایی در این زمینه پرداخته شود بطوریکه بتوان با تغییر شیوه های آموزشی از یادگیری براساس حافظه بسوی یادگیری خلاق و پویا در جهت افزایش کارایی، نوآوری و توانایی ساختار آموزش حرکت کرد.

لینک کمکی