فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي استفاده از پليمر SBS وپودر سرباره ذوب فولاد در پارامترهاي مقاومتي آسفالت متخلخل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي استفاده از پليمر SBS وپودر سرباره ذوب فولاد در پارامترهاي مقاومتي آسفالت متخلخل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در چند دهه اخیر، در تکنولوژی آسفالت متخلخل افزایش توان باربری، بهبود مقاومت کششی، بهبود اصطکاک، کاهش آب مانده روی سطح جاده، بهبود دید و کاهش سروصدای ناشی از روسازی از جمله اهداف مهندسی در استفاده بهتر از این نوع آسفالت هستند. در این رابطه یک ایده عملی و قابل قبول، استفاده از مواد ضایعاتی مانند سرباره کوره ذوب آهن و مواد پلیمری می باشد که سبب افزایش مقاومت کششی و فشاری آسفالت می گردند. در این مقاله تاثیر استفاده از پودر سرباره کوره ذوب آهن و پلیمر SBS مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفت. بدین منظور پودر سرباره به عنوان درصدی از پلیمر مصرفی مورد استفاده قرار گرفت. سپس نمونه ها تحت آزمایش مارشال، کششی غیرمستقیم و فشاری قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که افزودن پودر سرباره به مخلوط آسفالتی متخلخل مقاومت مارشال، کششی غیرمستقیم و فشاری را افزایش داده است.

لینک کمکی