فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي استفاده از پوشش سطح سنگدانه ها بر خرابي رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي استفاده از پوشش سطح سنگدانه ها بر خرابي رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه چندین روش متفاوت برای بهبود چسبندگی بین قیر- سنگدانه و کاهش حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از این رو شها اصلاح سطح سنگدانه ها با استفاده از پوشش هایی است که باعث تغییر در قطبیت تاثیر استفاده از پوششی از نانومواد روی سطح سنگدانه ها بر خرابی رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم با استفاده از روش های ترمودینامیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است. سنگدانه های مورد استفاده در این پژوهش دو نوع سنگدانه گرانیت و سنگ آهک بوده که با استفاده از پوشش نانوذرات کربنات کلسیم و اکسید روی اصلاح شده اند. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که برای نمونه های اصلاح شده با نانوذرات در مقایسه با نمونه های کنترل، نسبت مقدار مقاومت کشش غیرمستقیم در شرایط مرطوب به خشک بهبود یافته است. نتایج روش انرژی آزاد سطحی نشان می دهد پوشش سنگدانه ها با نانوذرات باعث کاهش در تفاوت بین انرژ ازاد چسبندگی در شرایط مربوط به خشک می شود که این موضوع باعث کاهش میل به رخداد عریان شدگی می شود. همچنین پوشش سطح سنگدانه ها با استفاده از نانوذرات سبب شده است تا پوشش پذیری بهتری توسط قیر بر روی سطح سنگدانه انجام شود. عملکرد مثبت نانوذرات کربنات کلسیم در مقایسه با نانوذرات اکسید روی در کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی ساخته شده با هر دو نوع سنگدانه مشهودتر بوده است.

لینک کمکی