فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير افزودن فيلر برعملکرد آسفالت حفاظتي اسلاري سيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير افزودن فيلر برعملکرد آسفالت حفاظتي اسلاري سيل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر افزودن فیلر بر عملکرد آسفالت حفاظتی اسلاری سیل است. در این پژوهش برای کاهش هزینه ها، حداقل درصد قیر امولسیون انتخاب و سپس با استفاده از آزمایش هایی مانند سایش در شرایط مرطوب، بارگذاری چرخ و جابجایی افقی و قایم، تاثیر افزودن سیمان تیپ یک و آهک هیدراته و ترکیبی از آن دو در عملکرد مخلوط بررسی شد. قیر مورد استفاده در ساخت مخلوط اسلاری سیل این پژوهش از نوع کندشکن (CMS-2) بودتا تاثیر استفاده از آن به جای نوع مرسوم دیرشکن (CSS) در زمان شکستن و کارایی مخلوط مشخص شود. نتایج این پژوهش نشان داد که در مجموع آهک هیدراته تاثیر مثبت و سیمان و مخلوط آهک هیدراته و سیمان تاثیر منفی برعملکرد مخلوط دارد. قیر امولسیون کندشکن زمان شکستن مخلوط را کاهش، ولی مقدار آب اضافه برای تامین کارایی لازم را افزایش می دهد.

لینک کمکی