فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير افزودن نانوکامپوزيت پليمري به قير برروي ترک هاي دماي پايين با استفاده از آزمايش BBR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير افزودن نانوکامپوزيت پليمري به قير برروي ترک هاي دماي پايين با استفاده از آزمايش BBR :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش قير و آسفالت ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از انواع اصلاح کننده ها برای تغییر خصوصیات قیرهای پایه به منظور تطابق با استانداردها و خواص مورد نیاز جهت مصرف در شرایط آب و هوایی و ترافیکی مختلف، در بسیاری از کشورهای دنیا به امری متداول تبدیل شده است. اصلاح قیر با انواع مواد پلیمری، نانومواد، مواد زاید صنایع دیگر مانند پودر لاستیک و انواع افزودنی های دیگرانجام می شود. اثر اصلاح کننده های مختلف بر پارامترهای عملکردی مواد آسفالتی توسط آزمایش های مختلف بررسی می شوند. از بررسی تحقیقات پیشین مشخص می شود که یک نوع اصلاح کننده معمولا توانایی بهبود خصوصیات قیر پایه در کلیه بازه های دمایی راندارد. در این پژوهش با ترکیب 3 اصلاح کننده شامل پلیمرهای اتلین ونیل استات (EVA) و پلی اتیلن سنگین (HDPE) و نانورس و ساخت نانوکامپوزیت پلیمری، به بررسی دمای پایین درجه عملکردی قیر اصلاح شده در درصدهای 0/5، 1 و 2 بوسیله آزمایش ریومتر تیرچه خمشی (BBR) پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمایش BBR نشان داد که نمونه های قیر اصلاح شده با نانوکامپوزیت پلیمری موجب ارتقاء درجه عملکردی پایین قیر می شود. مقدار بهینه نانوکامپوزیت پلیمری برای اصلاح دمای پایین قیر با استفاده از این آزمایش، 1 درصد است. افزودن نانوکامپوزیت پلیمری باعث کاهش سختی خزشی قیر می شود که نشان دهنده کاهش ترک های دمای پایین است. از طرفی تمامی نمونه های اصلاح شده با نانوکامپوزیت پلیمری در کلیه دماها باعث افزایش نرخ خزشی می شود و این بدین معناست که تنش های کششی در قیرکوچک تر می شود و احتمال وقوع ترک های دمای پایین کاهش می یابد.

لینک کمکی