فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير افزودني پليمري استايرن- اتيلن/ پروپيلن- استايرن (SEPS) بر کاهش شيارشدگي در مخلوط آسفالتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير افزودني پليمري استايرن- اتيلن/ پروپيلن- استايرن (SEPS) بر کاهش شيارشدگي در مخلوط آسفالتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش قير و آسفالت ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مقاومت چسباننده های قیری در برابر تغییر شکل در دماهای متوسط و بالا به طور قابل توجهی بر مقاومت مخلوطآسفالتی در برابر شیارشدگی تاثیر می گذارد. به منظور تقویت مقاومت قیر در برابر تغییر شکل دایمی، اصلاح کننده ها و افزودنیهای مختلفی از جمله استایرن بوتاداین استایرن (SBS)، اتیلن ونیل استات (EVA) پلی ونیل استات (PVA) و ضایعات لاستیکی طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله اثربخشی اصلاح قیر با استایرن اتیلن/پروپیلن استایرن (SEPS) به منظور تقویت مقاومت آن در برابر تغییر شکل دایمی با استفاده از پارامتر G*/sin مورد مطالعه قرار گرفته و به منظور صحتسنجی نتایج حاصله، مخلوط آسفالتی ساخته شده با قیر اصلاحشده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها با استفاده از ریومتر برش دینامیکی بر روی نمونه خالص و اصلاحشده در دماهای 40، 50 و 60 درجه سانتیگراد انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که SEPS عملکرد ضدشیارشدگی قیر را به طور قابل توجهی بهبود می دهد. به منظور بررسی مقاومت شیارشدگی مخلوط آسفالتی آزمایشویلتراک روی مخلوط آسفالتی ساخته شده با قیر اصلاح شده انجام پذیرفته که افزایش مقاومت شیارشدگی مخلوط باافزایش درصد افزودنی بر درستی نتایج مبتنی بر پارامتر G*/sin صحه می گذارد.

لینک کمکی