فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه آزمايشگاهي به منظور ارتقاء مشخصات کششي بتن آسفالتي و بررسي اثرات آن در ترک انعکاسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه آزمايشگاهي به منظور ارتقاء مشخصات کششي بتن آسفالتي و بررسي اثرات آن در ترک انعکاسي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات مهم و رایج در بازسازی روسازی های بتن آسفالتی، تشخیص ترک انعکاسی هنگام روکش جدید از نوع HMA بر روی روسازی های قدیمی است. مطالعات نشان دهنده پیچیدگی مسیله و این واقعیت که این نوع از ترک پدیده ای متغیر و پیچیده می باشد. مطالعه بر روی مکانیسم ترک انعکاسی، نشان داد که تنش کششی که ناشی از بار عبور چرخ به وجود می آید یکی از عوامل اصلی است به وجود آورنده این نوع ترک می باشد. بنابراین در این کار تحقیقاتی تجربی، اجرای مخلوط های بتن آسفالتی انعطاف پذیر مختلف برای افزایش مقاومت کششی مخلوط در مقایسه با کاهش مقاومت کششی مخلوط اسفالتی ارزیابی می شو. همچنین در این پژوهش چهار نوع بتن آسفالت از جمله سولفوریک، ماشتیک، لاستیک بازیافتی و ژیوسینتتیک تقویت شده مطالعه شده است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که نمونه ای از مخلوط اثرات متفاوتی بر روی افزایش مقاومت کششی در مخلوط آسفالتی دارد. علاوه بر این اثر نرخ بارگذاری در افزایش مقاومت کششی مورد ارزیابی قرار گرفت.

لینک کمکی