فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه تحليلي استفاده ازاپوکسي آسفالت در روسازي عرشه پل ها و جاده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه تحليلي استفاده ازاپوکسي آسفالت در روسازي عرشه پل ها و جاده ها :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در دو دهه اخیر، استفاده از اپوکسی آسفالت در روسازی عرشه فولادی پل ها در آمریکا، چین و ژاپن بسیار رایج شده است. علاوه بر این امروزه از اپوکسی آسفالت در روسازی تونل ها، نقاط تقاطع جاده هایی با ترافیک سنگین و همچنین به عنوان یک آستر یا ماده چسبنده جهت بهبود رفتار و حل اشکالات موجود در سایر روسازی ها به صورت گسترده استفاده می شود. در این تحقیق ضمن مخلوط اپوکسی آسفالت در دو حالت معمول و سبک به بررسی مزایای استفاده از آن در روسازی عرشه فولادی پل ها پرداخته شده است. براساس نتایج این تحقیق استفاده از مخلوط اپوکسی آسفالت سبب افزایش سختی روسازی شده و در نتیجه مقاومت آن را در مقابل ترک خوردگی و خستگی افزایش می دهد. از جمله عوامل تاثیرگذار بر روی مشخصات مکانیکی مخلوط اپوکسی آسفالت درصد چسب اپوکسی موجود در مخلوط بوده که با افزایش آن پایداری مارشال و دینامیکی مخلوط آسفالتی نیز افزایش می یابد. روسازی های ساخته شده از مخلوط اپوکسی آسفالت سبک ضمن هزینه ساخت کم و دوست دار محیط زیست بودن به دلیل داشتن وزن کمتر شرایط دینامیکی بهتری را در پل ایجاد می نمایند.

لینک کمکی