فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه موردي استفاده آسفالت بازيافتي در اپرون بتني باند فرودگاه مهرآباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه موردي استفاده آسفالت بازيافتي در اپرون بتني باند فرودگاه مهرآباد :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با توجه به روند بهینه سازی اقتصادی و زیست محیطی عملیات ساخت روسازی ها در ایران، در پروژه بهسازی اپرون فرودگاه بین المللی مهرآباد تصمیم به استفاده از آسفالت تراش خورده سطح به عنوان مصالح لایه های زیرین روبه اپرون بتنی گرفته شد. پژوهش حاضر بر اساس نتایج بدست آمده از استفاده از مصالح آسفالت تراش خورده و تثبیت شده به عنوان مصالح زیر اساس تثبیت شده زیر اسلب دال رویه بتنی از طریق انجام آزمایشات و محاسبات و نتایج میدانی و بررسی های فنی عملیات بهسازی فوق تهیه گردیده است.

لینک کمکی