فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه موردي استفاده آسفالت بازيافتي در روسازي بتني باند فرودگاه تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه موردي استفاده آسفالت بازيافتي در روسازي بتني باند فرودگاه تبريز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به روند بهینه سازی اقتصادی و زیست محیطی عملیات ساخت روسازی ها در ایران، در پروژه بهسازیباند فرودگاه بین المللی تبریز تصمیم به استفاده از آسفالت تراش خورده سطح باند پرواز به عنوان مصالح لایههای زیرین روسازی بتنی گرفته شد. پژوهش حاضر بر اساس مستندات و نتایج بدست آمده از استفاده از مصالحآسفالت تراش خورده و تثبیت شده به عنوان مصالح بلافاصله زیر اسلب رویه های بتنی از طریق انجام آزمایشاتو محاسبات و نتایج میدانی وبررسی های فنی عملیات بهسازی فوق تهیه گردیده است.

لینک کمکی