فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه موردي استفاده از آسفالت بازيافتي در روسازي باند فرودگاه زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه موردي استفاده از آسفالت بازيافتي در روسازي باند فرودگاه زاهدان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش قير و آسفالت ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به روند بهینه سازی اقتصادی و زیست محیطی عملیات ساخت روسازی ها در ایران، در پروژه بهسازی ایران فرودگاه زاهدان تصمیم به استفاده از آسفالت تراش خورده سطح باند پرواز به عنوان مصالح لایه های زیرین روسازی آسفالتی گرفته شد. پژوهش حاضر براساس مستندات و نتایج بدست آمده در استفاده از مصالح آسفالت تراش خورده و تثبیت شده به عنوان مصالح اساس و زیراساس لایههای آسفالت گرم رویه انعطاف پذیر آسفالتی فرودگاه، از طریق انجام آزمایشات و محاسبات و نتایج میدانی و بررسی های فنی عملیات بهسازی فوق و جمع بندی و نتیجه گیری از نتایج فوق تهیه گردیده است.

لینک کمکی