فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير فعاليت هاي بدني و حرکتي بر شناخت مهارت هاي پايه رياضي و حافظه ي عددي نوآموزان پيش دبستاني بر پايهي نگره ي سازايي گري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير فعاليت هاي بدني و حرکتي بر شناخت مهارت هاي پايه رياضي و حافظه ي عددي نوآموزان پيش دبستاني بر پايهي نگره ي سازايي گري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این پژوهش ، به بررسی تاثیر حرکت، بازی و فعالیت های بدنی بر شکل گیری مهارت پایه ی شناختی کودکان در درک مفاهیم ریاضی پرداخته شده است . در این پژوهش که به یک طرح آزمایشی در طی سه ماه انجام شده است ، 20دختر و20 پسر شش ساله (پیش دبستانی ) به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند . ابتدا دو پیش ازمون (ازمون معلم ساخته ی ریاضی و آزمون حافظه ی عددی بر مبنای وکسلر ) انجام و پس از سه ماه شرکت نواموزان در نشست ها و فعالیت های برنامه ریزی شده ، از آنان پس ازمون گرفته شد . نتایج پس ازمون و تحلیل واریانس داده ها نشان دهنده ی تفاوت معناداری (در سطح الفای 0/001 )در کارکرد آنها بود ، ولی تفاوت چندانی بین کارکرد پسرها و دخترها دیده نشد. بر اساس یافته ها ،انجام فعالیت های بدنی ،حرکت و بازی های هدفمند مبتنی بر مهارت های پایه ی شناختی می تواند سهم بسزایی در رشد شناختی کودک، فهم عدد ، توانایی های حساب و حافظه ی ×عددی داشته باشد.

لینک کمکی