فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تحليلي ميزان افسردگي در سالمندان استان کرمان و ارايه پيشنهادات مناسب به منظور جلوگيري از افسردگي و حفظ سلامت روان در دوران سالمندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تحليلي ميزان افسردگي در سالمندان استان کرمان و ارايه پيشنهادات مناسب به منظور جلوگيري از افسردگي و حفظ سلامت روان در دوران سالمندي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

به دنبال افزایش جمعیت سالمندان، محققین و متخصصین به اهمیت توجه به وضعیت درمان و سلامتی آنان و فراهم آوردن امکانات لازم برای خدمات ویژه در این زمینه پی برده اند. سالمندان شاهد تقلیل تواناییهای جسمی و روانی خویش هستند و انواع بیماریها و مشکلات روانی آنها را تهدید میکند. یکی شایعترین اختلال روانی در سالمندان افسردگی است. بطور کلی هدف از این تحقیق فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تحليلي ميزان افسردگي در سالمندان استان کرمان و ارايه پيشنهادات مناسب به منظور جلوگيري از افسردگي و حفظ سلامت روان در دوران سالمندي میباشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی -تحلیلی است. لذا در گام اول با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جست و جو در اینترنت ابتدا مطالب کلی و پایه در خصوص افسردی در سالمندان بیان گردید. سپس در گام دوم با مطالعه تعدادی از مقالات داخلی و خارجی و پایان نامه های مقاطع مختلف و مراجعه حضوری و چهره به چهره با تعدادی از سالمندان به بررسی میزان افسردگی در آن ها پرداخته شد. جامعه پژوهش، سالمندان60 سال و بالاتر ساکن کرمان میباشند که به روش تصادفی در سال 1395 انتخاب شدند. و تعداد افراد (نمونه) این پژوهش50 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است و پرسشنامه ها به روش مصاحبه چهره به چهره تکمیل گردید. در گام سوم با برپایی کلاس های آموزشی برای سالمندان و سایر افراد که با سالمندان در ارتباط هستند آموزش های لازم جهت جلوگیری از افسردگی و حفظ سلامت روان در دوران سالمندی ارایه شد. و نهایتا در پایان کار نتایج به دست آمده از این پژوهش ذکر شده است و پیشنهاداتی ارایه گریده است. لذا نتایج نهایی این تحقیق نشان داد که اکثر سالمندان در سطح متوسطی از نظر اختلالات اضطراب و افسردگی قرار داشتند و تقریبا از هر ده سالمند یک نفر همیشه یا اکثر اوقات اختلالات اضطراب و افسردگی (اضطراب و افسردگی) در سطح بالایی داشت. افسردگی بیشتر در میان سالمندانی وجود داشت که تنها زندگی می کردند و علاوه بر آن دچار ناراحتی های جسمانی نیز بودند. یافته ها در مورد تعیین میزان افسردگی در سالمندان نشان داد که اکثر سالمندان مورد پژوهش، 49 درصد افسردگی طبیعی، 38 درصد افسردگی خفیف و 13 درصد به افسردگی شدید مبتلا بودند.

لینک کمکی