فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي جايگاه آموزش و پرورش در روند رشد و توسعه انسان و جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي جايگاه آموزش و پرورش در روند رشد و توسعه انسان و جامعه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

آموزش و پرورش از بنیان های اصلی و پایه و اساس یک جامعه است مانند ستون محکمی می ماند که بقیه پایه ها و عمودهای یک جامعه را نگه می دارد هر چه این ستون محکم تر باشد آن جامعه از قوام و دوام بیشتری برخوردار است اهمیت این موضوع برکسی پوشیده نیست به همین دلیل، اولین توجه و نگاه مسوولین به مسیله آموزش و پرورش و آموزش نیروی انسانی است، چه بسا کشورهای که در جهان جز برترین قدرت های اقتصادی و به تبع آن سیاسی و فرهنگی هستند ،علارغم اینکه کشورشان از نظرمنابع خدادای و طبیعی غنی نیست ولی از قدرت بالایی علمی و اقتصادی و .. بر خوردارند آنها به این نکته پی بردند که مهترین سرمایه، یعنی نیروی انسانی را دارند و باآموزش و پرورش صحیح می توانند بر جهان سیطره افکندند، در این مقاله که به روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده سعی بر آن است که به بررسی جایگاه آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بپردازد

لینک کمکی