فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين بي ثباتي ازدواج و عزت نفس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين بي ثباتي ازدواج و عزت نفس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بیثباتی ازدواج و عزت نفس در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحدمرودشت انجام شد. به این منظور با روش نمونه گیری خوشه ای، گروه نمونه ای متشکل از 257نفر از دانشجویان متاهل(اعم از زن و مرد) دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال تحصیلی 1394-1395انتخاب شدند و شاخص بیثباتی ازدواج (ادواردز،1987 )و سیاهه عزتنفس (کوپراسمیت، 1967 )راتکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر به روش بارون و کنی حاکی از آن بود که که عزت نفس به صورت منفی و معنادارپیش بینی کننده بی ثباتی ازدواج می باشد

لینک کمکی