فایل PowerPoint (اسلاید ها) تجزيه و تحليل رابطه شيوه هاي حل مساله و ويژگي هاي شخصيتي با سازگاري زناشويي در بين زنان شاغل در جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تجزيه و تحليل رابطه شيوه هاي حل مساله و ويژگي هاي شخصيتي با سازگاري زناشويي در بين زنان شاغل در جامعه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

سازگاری زناشویی را می توان به عنوان نظام خانواده یا حتی بخشی از نیروهای تامین حیات و احیاء کننده خانواده دانست. براساس نظریه لاک و والاس ، سازگاری زناشویی به عنوان برون سازی هر یک از زوجین در موقعیت زمانی معین تعریف شده است. با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اصلی و مهم میباشد حفظ پایه های آن در سلامت روانی و رفتاری زوجین بسیار مهم میباشد به همین خاطر فقدان مهارتها و توانایی های عاطفی، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مشکلات و مسایل آسیب پذیر نموده و آنها را در معرض انواع اختلال های روانی، اجتماعی و رفتاری قرار میدهد. از این رو یکی از راه-های پیشگیری از بروز مشکلات* زناشویی آموزش مهارت های اجتماعی است. پژوهش حاضر به منظور فایل PowerPoint (اسلاید ها) تجزيه و تحليل رابطه شيوه هاي حل مساله و ويژگي هاي شخصيتي با سازگاري زناشويي در بين زنان شاغل در جامعه انجام شده است. روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. با وجود نتایج متفاوت در مطالعات در زمینه تفاوت و شباهت در ویژگی های شخصیتی، این پژوهش اهمیت عوامل و صفات شخصیتی در سازگاری زناشویی را نشان می دهد و بیانگر آن است که خصوصیات شخصیتی می تواند پیش بینی کننده های معناداری از سازگاری زناشویی باشد.

لینک کمکی