فایل PowerPoint (اسلاید ها) تفکرخلاق، راهي براي پيشرفت دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تفکرخلاق، راهي براي پيشرفت دانش آموزان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ما در جهانی زندگی می کنیم که روزبه روز درحال دگرگونی و پیشرفت است، این پیشرفت در عرصه های مختلف زندگی اتفاق می افتد به همین دلیل ما نیز بایستی به روز باشیم تاازعلم، ترقی و پیشرفت عقب نمانیم. امروزه تحقیق بیشتر پژوهشگران درباره ی خلاقیت و تفکر خلاق می باشد. خلاقیت به ما کمک میکند که در بیشتر امور به پیشرفت دست یابیم ، موضوع مهم دیگر آن است که ابتدای تمام پیشرفت ها برمیگردد به خلاقیت و تفکر خلاق در دانش آموزان که هدف ازاین مقاله نیز بررسی تفکر خلاق و پیشرفت دانش آموزان است. در آخر ما به این نتیجه رسیدیم که تفکر خلاق و پیشرفت دانش آموزان رابطه مستقیم باهم دارند، همچنین ما با استفاده از روش هایی میتوانیم تفکر خلاق را در دانش آموزان پرورش دهیم و با استفاده از تفکر خلاق و خلاقیت دریچه ی پیشرفت را روی دانش آموزان بگشاییم پس بایستی تا میتوانیم با استفاده از روش های نوین روی تفکر خلاق سرمایه گذاری کنیم،که دراین مقاله نیزدرباره ی راه های پیشرفت خلاقیت و تفکرخلاق ذکر و توضیح داده شده است.

لینک کمکی