فایل PowerPoint (اسلاید ها) چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانيم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب ناپذیر می نماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این پژوهش بررسی راه های جلوگیری از خشونت است. مبارزه با اشکال مختلف خشونت طلبی، توسل به زور و آسیب رسانی به دیگران از جمله دغدغه های اساسی جوامع در عصر کنونی است. شناخت و تحلیل علمی و مستدل فرهنگ خشونت و کشف راه های تخفیف آن شاید در حاکم ساختن فرهنگ آرامش و صلح در آینده مفید و راهگشا باشد. در این مقاله برآنیم تا به بررسی این مسیله که فایل PowerPoint (اسلاید ها) چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانيم بپردازیم.

لینک کمکی