فایل PowerPoint (اسلاید ها) حقوق کودک در اجتماع بعنوان سرمايه اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) حقوق کودک در اجتماع بعنوان سرمايه اجتماعي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

از آنجا که کودکان سرمایه های عظیم فکری و فرهنگی یک ملت و آموزگاران آینده و نظریه پردازان و طراحان فرمول های علمی و رهبران و پرچم داران معرفتی یک مملکت اند و سرنوشت آینده مملکت با چارچوب ذهنیت و شحصیت آنان گره خورده است لذا توجه به پیدایش و پرورش کودکان کاری ارزشمند و دشوار است . به همین جهت رهبران بزرگ ادیان در برخورد با کودک قوانین و ضوابطی را تدوین کرده اند . از آن جمله است تز عدم خشونت با کودکان زیرا آنان پی برده بودند ومی دانستند که خشونت تربیت نمی آفریند و نور معنی نمی بخشد و انسان را به کمال نمی رساند .

لینک کمکی