فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين سبک هاي تفکر و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه بجنورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين سبک هاي تفکر و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه بجنورد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين سبک هاي تفکر و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه بجنورد بود.شرکت کنندگان 347 نفر(134مرد و 213 زن) پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ- واگنر را تکمیل کردند. برای بررسی موفقیت دانشجویان، میانگین معدل دو ترم تحصیلی آنها از طریق دانشگاه جمع آوری گردید. یافته های پژوهش در روش آماری رگرسیون چندمتغیره نشان داد که سبک تفکر قانونی، سلسله مراتبی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی بالا و سبک تفکر داخلی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی پایین است.

لینک کمکی