فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي هويت و عزت نفس در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي هويت و عزت نفس در دانشجويان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

از آنجاییکه یکی از امور مهم در دوران جوانی دستیابی به حس هویت می باشد، هدف از تحقیق حاضر بررسی سبک های هویت یابی افراد و مولفه ی عزت نفس است . روش این تحقیق توصیفی و از نوع اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج حاکی از آن است افزایش میزان عزت نفس می تواند موجب شکل گیری هویت معوق و سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری در افرادو بالعکس کاهش میزان عزت نفس در افراد موجب شکل گیری هویت های پیش رس و نامتمایز و سبک های هویت سردرگم/ اجتنابی می گردد.

لینک کمکی