فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي يادگيري با مهارت هاي فراشناختي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي يادگيري با مهارت هاي فراشناختي دانشجويان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بر اساس جدید ترین تیوری های یادگیری، کیفیت یادگیری بستگی به توانایی های یادگیرندگان در هدایت و جهت دهی به یادگیری، توسعه مهارتهای پرسشگری، یادگیری تفکر و کنترل فرایندهای یادگیریشان دارد. در حالی که راهبردهای شناختی ابزارهای لازم برای یادگیری محتوی هستند، راهبردهای فراشناختی به راهبردهای شناختی جهت می دهند اصطلاح فراشناخت برای اولین بار در سال 1976 توسط جان فلاول1 وارد حیطه روان شناسی شناختی شده است . وی این اصطلاح را به عنوان هر گونه دانستن یا عمل شناختی که موضوع آن فعالیتهای شناختی و تنظیم آن باشد، تعریف می کند . فرا شناخت دو بعد اساسی را در بر می گیرد، دانش فراشناختی2 و مهارتهای کنترل شناخت یا خود تنظیمی. 3 بعد اول شامل دانش وباورهای خود که درباره عوامل و متغیرهایی است که با هم در فرایند شناختی تعامل دارند , که این عوامل یا متغیرها عبارتند از :دانش درباره توانایی های خود و ویژگی های تکلیف و راهبردهای شناختی است . بعد دوم تنظیم شناختی است که اشاره به فرایندهایی دارد که شناخت را هماهنگ می کند و شامل مهارت های فراشناختی است. مهارتهای فراشناختی در انواع فعالیتهای شناختی فراگیری زمان، ادراک، توجه حافظه، حل مسیله، ساخت اجتماعی ،اشکال مختلف خودآموزی و کنترل خود نقش مهمی را بازی می کند (فلاول، .1377 )مهارتهای فراشناختی شامل مرور ذهنی، بسط دهی، سازماندهی، تفکر انتقادی و خودنظمدهی فراشناختی میباشند

لینک کمکی