فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه مثبت نگري، تاب آوري و بهزيستي ذهني پرسنل اداره بهزيستي شهرستان ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه مثبت نگري، تاب آوري و بهزيستي ذهني پرسنل اداره بهزيستي شهرستان ساري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

از آنجاییکه مثبت نگری نقش کلیدی در تاب آوری، بهزیستی ذهنی و تحمل در برابر رویدادها و مشکلات زندگی دارد،هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان مثبت نگری، تاب آوری و بهزیستی ذهنی است. روش این تحقیق توصیفی و ازنوع اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج حاکی از آن است افزایش میزان مثبت نگری در افراد میتواند موجب ارتقای سطحتاب آوری در آنها شود، همچنان که مثبت نگری و تاب آوری نیز خود میتوانند بهزیستی ذهنی را تحت تاثیر قرار داده وآن را افزایش دهند .

لینک کمکی