فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سرسختي و اهمال کاري در دانشجويان دانشگاه آزاد گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سرسختي و اهمال کاري در دانشجويان دانشگاه آزاد گرگان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سرسختی در دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان این دانشگاه بود که از طریق روش نمونه گیری سهمیه ای بدون توجه به سهمیه، تعداد 400 دانشجو از 4 دانشکده به صورت اتفاقی دردسترس انتخاب شدند. پرسشنامه های اجرا شده در این پژوهش، مقیاس ویژگی های شخصیت و مقیاس سرسختی بود. پس از کسب مجوزهای لازم و اجرای پرسشنامه ها، نتایج مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها نشان دهنده تایید شدن فرضیه پژوهشگر مبنی بر مقایسه سرسختی و ویژگی های شخصیتی بود . در این پژوهش اثبات شد که رابطه معناداری بین ویژگی های شخصیت و سرسختی وجود دارد و بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می توان برای بهبود سرسختی به تاثیر ویژگی های شخصیتی در افراد توجه ویژه ای داشت.

لینک کمکی