فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه هوش معنوي، شادکامي و رضايت زناشويي پرسنل اداره بهزيستي شهرستان ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه هوش معنوي، شادکامي و رضايت زناشويي پرسنل اداره بهزيستي شهرستان ساري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

از آنجاییکه هوش معنوی را توانایی تجربه شده ای میدانند که به افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر را میدهدو زمینه را برای رسیدن به کمال و ترقی در زندگی فراهم میسازد، هدف از تحقیق حاضر بررسی هوش معنوی، شادکامیو رضایت زناشویی است. روش این تحقیق توصیفی و از نوع اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج حاکی از آن است که افرادبرخوردار از هوش معنوی میزان لذت و احساس رضایت بیشتری از زندگی زناشویی خود دارند و در نهایت، شادکامی بیشتریرا نیز تجربه میکنند. میتوان اینگونه بیان کرد که هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی را در زمینه هایگوناگون به ویژه ارتقا سلامت روانی که شادی یکی از نشانه های آن محسوب میگردد، ایفا میکند .

لینک کمکی