فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه پردازش اطلاعات حسي دانش آموزان پسر داراي نارسايي توجه و بيش فعالي با دانش آموزان پسر عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه پردازش اطلاعات حسي دانش آموزان پسر داراي نارسايي توجه و بيش فعالي با دانش آموزان پسر عادي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف ازپژوهش فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه پردازش اطلاعات حسي دانش آموزان پسر داراي نارسايي توجه و بيش فعالي با دانش آموزان پسر عادي است. طرح پژوهش حاضر از نوع علی - مقایسه ای می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی دانش آموزان پسر 7 تا 10 ساله مقطع ابتدایی شهر کاشان می باشد. نمونه تحقیق حاضر شامل 40 دانش آموز عادی و 30دانش آموز ADHD می باشد که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و هدفمند انتخاب شدند. جهت تشخیص اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی ازپرسشنامه کانرز والدین و سنجش پردازش حسی ازپرسشنامه نیم رخ حسی دان استفاده شد. یافته ها نشان داد که میان مولفه های پردازش حسی (حساسیت لمسی ، حساسیت چشایی / بویایی ، حساسیت به حرکت ، احساس خواهی ، فیلتر کردن شنیداری ، فقدان انرژی / ضعف و حساسیت دیداری / شنیداری ) در میان دانش آموزان نارسایی توجه و بیش فعالی و عادی تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که پردازش حسی تحت تاثیر نارسایی توجه و بیش فعالی می باشد و باعث تاثیر منفی روی پردازش حسی و کارکردهای آن می شود.

لینک کمکی