فایل PowerPoint (اسلاید ها) نگاهي بر تعليم و تربيت در مکاتب نوگرايي و فرا نوگرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نگاهي بر تعليم و تربيت در مکاتب نوگرايي و فرا نوگرايي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تعلیم و تربیت در عصر حاضر دستخوش تغییرات شگرفی شده و روز به روز از روش های سنتی و قدیمی بسوی روش های جدید تر پیش می رود بطوریکه آموزش مجازی ، مدارس هوشمند و ... را می توان به عنوان نمونه هایی از این پیشرفت یاد کرد . در این بین بحث تعلیم و تربیت را بنا به ضرورت موجود از نظر مکاتب نوگرا و فرا نوگرا مورد مقایسه قرار داده و سعی در شناساندن دو مکتب مذکور و سپس توجه به مباحث متنوع در خصوص نقش تعلیم و. تربیت ، نقش مدارس ، نقش معلمان و .... در مکاتب مدرن و پست مدرن از دیدگاه ژیرو نموده و نهایتا نتایج حاصله درخصوص بهبود وضعیت تعلیم و تربیت در مکاتب جدید نیز آورده شده است .

لینک کمکی