فایل PowerPoint (اسلاید ها) واکاوي الگو هاي سازماندهي محتواي برنامه درسي دانش آموز- محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) واکاوي الگو هاي سازماندهي محتواي برنامه درسي دانش آموز- محور :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق غور و کاوش در شیوه ها و الگو های سازماندهی محتوای برنامه درسی دانش آموز محور می باشد. این پژوهش به گونه دایره المعارفی - تحلیلی است. بدین مضمون که مفاهیم کلیدی از آخرین کتاب ها و مقالات منتشر شده در ارتباط با مباحث برنامه ریزی درسی گردآوری و مورد موشکافی و وا کاوی قرارگرفت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که در این الگو تاکید بر نیازها، علایق و فعالیت های یاد گیرندگان می باشد و توجه بیشتر به رشد عاطفی به جای شناخت محوری و انگیزش درونی به جای انگیزش بیرونی و وظیفه معلم؛ بر انگیختن و تسهیل فعالیت های دانش آموزان، انتخاب و تنظیم محتوا مطابق با جریان یادگیری، توجه به نیازهای تک تک دانش آموزان و تشویق خلاقیت و تفکر در ایشان است. نتیجه این پژوهش نشان داد که برخلاف رونق الگو های دانش آموز محور در دوره هایی از سده گذشته، بدلیل مشکلات اجرایی مانندنیاز به سرمایه گذاری زیاد مدرسه برای اجرای موفق برنامه ها و فقدان تخصص کافی معلمان برای تهیه مواد آموزشی ، هنوز الگو های موضوع محور در سازماندهی محتوای برنامه درسی ترجیح داده می شود و از الگو های دانش آموز محور کمتر استفاده می شود

لینک کمکی