فایل PowerPoint (اسلاید ها) ويژگي هاي معلم نمونه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ويژگي هاي معلم نمونه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در مورد ویژگی های شخصیتی معلم نمونه است که با روش کتابخانه ای نوشته شده است. در این پژوهش بیشتر به جنبه شخصیتی معلم پرداخته شده است. با توجه به اینکه معلم یکی از الگوهای مهم در جامعه به شمار می رود لازم است از لحاظ مختلف به ویژه شخصیتی در حد مطلوب باشد تا دانش آموزان با الگوقراردادن آن ها، راه درست در پیش گیرند. ویژگی هایی از قبیل اخلاص و دوری از حب و بغض، قدرت بیان و سخنوری ، داشتن انصاف، صراحت گفتار ، جدی بودن ، سوز و گداز، رشد فکری معلم و دانش آموز، صاحب دانش و معرفت، مهارت در فروشندگی، قدرت نمایشگری، قدرت سرپرستی و نظارت، نظم و ترتیب مناسب از جمله ویژگی هایی است که در این پژوهش بررسی شده است.هرکدام از این ویژگی ها بهتر است در معلم وجود داشته باشد تا معلم به عنوان الگویی کامل در نظردانش آموزان باشد.

لینک کمکی