فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي سلول خورشيدي دو پيوندي GaAs/InGaP با استفاده از پيوند تونلي ناهمگون InGap– AlGaAs و لايه BSF بهينه سازي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي سلول خورشيدي دو پيوندي GaAs/InGaP با استفاده از پيوند تونلي ناهمگون InGap– AlGaAs و لايه BSF بهينه سازي شده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي برق

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این کار ما با طراحی پیوند نا همگون InGap–AlGaAs را برای پیوند تونلی یک سلول خورشیدی دو پیوندی GaAs / InGap باعث انتقال بیشتر حامل های بار و بازترکیب کمتر بین سلول بالا و پایین آن شدیم. سپس اثر اضافه کردن یک لایه اضافه BSF همنام را بر عملکرد سلول خورشیدی دو پیوندی GaAs / InGap بررسی نمودیم. این تحلیل ها نشان می دهد اضافه کردن یک لایه BSF به سلول پایین و افزایش ضخامت لایه BSF سلول بالا موجب کاهش بازترکیب و افزایش جریان اتصال کوتاه و در نتیجه افزایش راندمان در سلول خورشیدی دو پیوندی GaAs / InGap می شود. در آخر ضخامت و غلظت بهینه لایه BSF اضافه شده را برای بیشترین بازده سلول بدست می آوریم. برای این ساختار تحت تابش (1sun ( Voc= 2.44 V , JSC = 26.35 mA/cm بهینه مقادیر AM1.5 2 E = 56.83 % و FF =88.14 % ، ff بدست آمده و در نهایت سلول ارایه شده با مدل های دیگر مقایسه شد.

لینک کمکی