فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي و شبيه سازي نسل جديد سامانه هاي چف راداري بومي از طريق پياده سازي ساختارهاي هندسه فرکتالي در طراحي الياف ابر چف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي و شبيه سازي نسل جديد سامانه هاي چف راداري بومي از طريق پياده سازي ساختارهاي هندسه فرکتالي در طراحي الياف ابر چف :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

چف یک سامانه پدافندی و ضد راداری است که برای فریب و اغتشاش رادارها و موشک های راداری به کار می رود. ایجاد سطح مقطع راداری بزرگ و پوشش وسیع باندهای فرکانسی راداری، از پارامتر های مهم در عملکرد موثر این سامانه ها است . درسامانههای کنونی برای افزایش پهنای باند فرکانسی، از الیاف چف دوقطبی با اندازه های متناسب با طول موج رادار، استفاده می شود، که این روش کاهش تعداد الیاف موثر بازتابش کننده امواج راداری و در نهایت کاهش سطح مقطع راداری ابر چف راباعث می شود. در این مقاله با پیاده سازی هندسه های فرکتال در طراحی الیاف چف نسل جدیدی از سامانه های چف بومی وبهینه معرفی می شود. نتایج شبیه سازی حاصل ازتک المان و ابر چف پیشنهادی با ساختار فرکتال مینکوفسکی در مقایسه با چف دوقطبی متداول و نمونه تحقیقاتی موجود که المان چف فرکتالی کوخ می باشد، نشان می دهد که المان چف فرکتال مینکوفسکی از پهنای باند و سطح مقطع راداری بیشتری برخوردار است.

لینک کمکی