فایل PowerPoint (اسلاید ها) مکان يابي منابع توليد پراکنده و خازن در شبکه هاي توزيع با در نظر گرفتن بازارايي بهينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مکان يابي منابع توليد پراکنده و خازن در شبکه هاي توزيع با در نظر گرفتن بازارايي بهينه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه تجدید آرایش به منظور کاهش تلفات شبکه، ایجاد توازن بارگذاری روی شبکه و در صورت بروز خطا،برای سرویس دهی به کلیه مشترکین و به حداقل رساندن نواحی بدون برق صورت می پذیرد و به منظور کاهشهزینه های سخت افزاری لازم است تعداد سکسیونرهایی که تغییر وضعیت می دهند، حداقل باشد و با توجه به گسترش شبکه های توزیع و پیچیده تر شدن ارتباطات در این شبکه ها استفاده از تکنیک های هوشمند اجتنابناپذیر است. علاوه بر بازآرایی شبکه های توزیع، مکانیابی خازن و مکانیابی منابع تولید پراکنده، سه مورد از روشهای کاهش تلفات هستند که در مطالعات زیادی به صورت جداگانه بررسی شدهاند. بهینه یابی جداگانه و عدم توجه به اثر سه مورد فوق بر یکدیگر در مطالعات، مانع رسیدن به جواب بهینه سراسری میشود که در این مقاله ترکیب سه مورد را در کاهش تلفات و هزینه های اقتصادی و بهره برداری در شبکه 30 باسه بررسی می کنیم.

لینک کمکی