فایل PowerPoint (اسلاید ها) هوشمندسازي و کنترل بار جرياني در پست هاي شعاعي متصل به يک پست با استفاده از تجهيزات کنترلي و پايشي سيستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) هوشمندسازي و کنترل بار جرياني در پست هاي شعاعي متصل به يک پست با استفاده از تجهيزات کنترلي و پايشي سيستم :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مهمترین اهداف شرکتهای برق منطقه ای، حداقل نمودن میزان خاموشی های مشترکین می باشد. از این رو کاهش انرژی توزیع نشده از مهمترین وظایف شرکت های تامین کننده انرژی برق بوده و یکی از اهداف اصلی آنها نیز به شمار می آید . نبود منابع مالی مناسب در صنعت برق و در نتیجه کمبود سرمایه گذاری مورد نیاز در بازه های زمانی خاص، منجر به بارگذاری بالای پست های132/33/11کیلوولت شبکه شهر اهواز گردیده است. در اوج بار معمولا ضریب بهره برداری این پست ها بیشتر از 80 درصد می باشد. با توجه به وجود دو سطح ولتاژ 33 و 132 کیلو ولت در شبکه فوق توزیع شهرستان اهواز و وجودترانس های تری کور ( 3 هسته ای) جهت تامین بخشی از بار شبکه 33 کیلو ولت و همچنین بهره برداری شعاعی از شبکه 33 کیلو ولت پایین دست و اتوماسیون بودن کلیه این پست ها علاوه بر وجود امکان حذف بار از باس بار 11 کیلو ولت پستهای132/33/11 کیلو ولت، امکان قطع بار در پست های شعاعی متصل به آنهاجهت کاهش بارگذاری ترانس سه هسته نیز فراهم است. با توجه به اولویت های قطع متفاوت فیدرهای خروجی یک پست و امکان انتخاب قطع بار از میان فیدرهای خروجی چند پست، در این پژوهش با استفاده ازتجهیزات کنترلی و پایشی سیستم ها جهت افزایش هوشمندی سیستم، روشی برای حداقل نمودن میزانانرژی توزیع نشده در فیدرهای نیمه حساس شبکه ارایه شده است. قابل ذکر است از آنجا که فیدرهای خروجی پستها به سه دسته عادی، نیمه حساس و حساس تقسیم بندی میشوند، واضح است که در حذف بار جریانی هوشمند پیشنهادی، رعایت اولویت قطع فیدرها الزامی است. روش ارایه شده بر روی بخشی از شبکه شعاعی شهر اهواز پیاده سازی و نتایج مطالعات در این پژوهش ارایه گردیده است.

لینک کمکی