فایل PowerPoint (اسلاید ها) يک روش ابتکاري الگوريتم حذف مولفهDCميراشونده براي رله هاي ديجيتال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) يک روش ابتکاري الگوريتم حذف مولفهDCميراشونده براي رله هاي ديجيتال :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یک الگوریتم جدید برای حذف موله DC میراشونده برای رلههای دیجیتال پیشنهاد می کنیم . جریان های خطا غالبا همراه با مولفه DC میرا شونده هستند. این مولفه دقت و سرعت را در عملکرد رلههای حفاظتی کاهش میدهد. الگوریتم پیشنهادی قادر است مولفه DC میراشونده را در سیگنال جریان خطا در طی یک سیکل از زمانی که خطا رخ میدهد تشخیص داده و حذف نماید. همچنین این الگوریتم می تواند به یک تبدیل فوریه گسسته مرسوم، برای محاسبه کمیتهای فازوری جریان خطا در یک رله حفاظتی اعمال شود . در الگوریتم پیشنهادی اندازه و ثابت زمانی مولفه DC میراشونده با انتگرال گیری در طول یک دوره تناوب به طور دقیق تخمین زده میشود. مولفه DC میراشونده با تفریق مقدار DC در هر لحظه از نمونه های سیگنال حذف می شود. برای تایید کارایی الگوریتم پیشنهادی، یک تست شناسایی مولفه DC میراشونده و همچنین یک تست رله دیستانس در EMTDC/PSCAD انجام شدهاست. نتایج شبیه سازی EMTDC/PSCAD نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی قادراست بطور دقیق مولفه DC میراشونده را از شکل موج تشخیص داده و می تواند به رلههای حفاظتی دیجیتال برای استخراج فازورها اعمال شود.

لینک کمکی