فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي پروتکل هاي مسيريابي آگاه از موقعيت در شبکه هاي سيار موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي پروتکل هاي مسيريابي آگاه از موقعيت در شبکه هاي سيار موردي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه شبکه های سیار موردی کاربرد وسیعی در موارد تجاری، نظامی و مخابراتی دارند. این شبکه ها بدون زیرساخت و نقطه مدیریت مرکزی تشکیل می شوند بنابراین به صورت متمرکز قابل مدیریت نیستند. در این شبکه ها هر یک از نودها مسیولتنظیم خود می باشد. طراحی الگوریتم های مسیریابی یکی از چالشهای مطرح در شبکه های سیار موردی است. در این شبکه ها مکان نودهای موجود به صورت مداوم در حال تغییر است. بنابراین توپولوژی شبکه به صورت مداوم تغییر می کند . ازالگوریتم های مسیریابی متمرکز و توزیع شده که در شبکه های ایستا وجود دارند نمی توان در این شبکه ها استفاده کرد. یک راه برای رفع این مشکل استفاده از الگوریتم های مسیریابی آگاه از موقعیت است که با تحرک نودهای موجود در شبکه سازگار هستند. از جمله این الگوریتم های مسیریابی، الگوریتم اثر فاصله برای تحرک در شبکه های سیار موردی است که می توان گفتیکی از پرکاربردترین انواع از این شبکه ها می باشد

لینک کمکی