فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ساختار مناسب پياده سازي هوش تجاري مبتني بر ابر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ساختار مناسب پياده سازي هوش تجاري مبتني بر ابر :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با توجه به محدودیت های موجود در زمینه پذیرش هوش تجاری در سازمان ها، از قبیل پرهزینه بودن راهکارهای موجود، انعطاف ناپذیری آن ها و مسایلی از این قبیل، می بایست به دنبال چاره ای در جهت کاهش این هزینه ها و بالا بردن انعطاف پذیریسیستم های هوش تجاری بود. بنابراین در تحقیق پیشرو سعی بر آن شده تا در گام اول به بررسی هوش تجاری پرداخته و مسایل و مشکلات موجود در راهکار کنونی بررسی شوند و در گام بعد آنچه می تواند درمانی برای مشکلات فوق باشد با عنوان رایانش ابری معرفی و چگونگی به کارگیری این تکنولوژی در جهت بهینه سازی هوش تجاری و حرکت از هوش تجاری سنتی به سمت هوشتجاری مبتنی بر ابر ارایه گردد. در گام های نهایی تحقیق، نمونه فرضی مدنظر قرارگرفته و سعی شده تا کلیات مراحل رسیدن به هوش تجاری مبتنی بر ابر در مدل فرضی نشان داده شود. درنهایت در مهم ترین بخش از تحقیق پیشرو سعی شده تا فرمولی درجهت اثبات مقرون به صرفه بودن هوش تجاری مبتنی بر ابر نسبت به نوع سنتی ارایه گردد

لینک کمکی