فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثر کاربرد الياف پلي پروپيلن و نانو اکسيد آهن fe2o3 بر مقاومت کششي ملات سيمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثر کاربرد الياف پلي پروپيلن و نانو اکسيد آهن fe2o3 بر مقاومت کششي ملات سيمان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

افزودن برخی ازمواد به ترکیب بتن برای بدست آوردن مخلوطی همگن با مقاومت بیشتر و سهولت در کار در سال های اخیر گسترش یافته است افزودن الیاف های پلیمری، فولادی ،طبیعی و معدنی از آن جمله میباشند. نتیجه تحقیقات قبلگویاست که استفاده از الیاف پلی پروپیلن در آزمایش های مختلف توانسته موجب افزایش مقاومت های مکانیکی و کاهش میزان مصرف سیمان گردد. در این آزمایش از مقادیر مختلف الیاف پلیپروپیلن در مقیاس های صفر ، 2.0 و 0.8 و همچنین از نانو ذرات اکسید آهن در چهار سطح صفرو0.5و1و2درصد وزنی استفاده شده است نمونه ها به شکل استوانه ای و به ابعاد30*15 تهیه و پس از 28 روز در آزمایشگاه مورد تست کششی قرار گرفت نتایج نشان داد بیشترین مقاومت کششی در استفاده همزمان از مقدار 2.0 درصد وزنی الیاف و 2.0 درصد وزنی نانو اکسید آهن بدست آمد اما به طور میانگین بیشترین مقاومت کششی در هر سه رنج مصرفی الیاف با استفاده از مصرف 1 درصد وزنی نانو اکسید آهن بدست آمد و با افزایش مقدار نانو و مواد مقدار مقاومت کششی کاهش یافت

لینک کمکی