فایل PowerPoint (اسلاید ها) احداث کمربند حفاظتي بيولوژيک جهت تثبيت ماسه هاي روان در ايستگاه تل حميد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) احداث کمربند حفاظتي بيولوژيک جهت تثبيت ماسه هاي روان در ايستگاه تل حميد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

از آنجا که بخش قابل ملاحظه ای از خطوط شبکه ریلی کشور از مناطق کویری عبور کرده است، در این تحقیق مشکلات ناشی از هجوم ماسه به خطوط ریلی بررسی شده و با در نظر گرفتن هزینه های هنگفت نگهداری و تعمیراتتحمیل شده به راه آهن و همچنین روند افزایشی مناطق ماسه گیر در شبکه ریلی، مطالعات پایه انجام و طرح احداث کمربند حفاظتی بیولوژیک جهت تثبیت ماسه های روان در محدوده ایستگاه تل حمید بصورت تلفیقی از چند روش اجراگردید. نتایج ارزیابی های صورت گرفته نشان داده است که استفاده همزمان از کاشت گیاه، بادشکن های زنده و انجام عملیات خاکی در منطقه )شامل احداث خاکریز و خندق و تله رسوبگیر( تاثیر بسزایی در کاهش سرعت باد و ترسیب ماسه داشته و در مجموع طرح اجرا شده بصورت چشمگیری در راستای کاهش نفوذ ماسه و کاهش خسارات وارده به خط عمل کرده است.

لینک کمکی