فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه چهار چوبي جهت ارزيابي مصالح ساختماني از منظر بهينه سازي مصرف انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه چهار چوبي جهت ارزيابي مصالح ساختماني از منظر بهينه سازي مصرف انرژي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به توسعه روز افزون جوامع بشری و نیاز به مصرف انرژی ، جهان با کمبود انرژی و همچنین آلودگی محیط زیست رو به رو شده است .به همین دلیل محققان سعی می کنند با بررسی راههای مختلف این معضل را به طریق مناسبیرفع و راهکارهای عملی پیشنهاد کنند . با توجه به اینکه صنعت ساختمان سهم بسیاربالایی در مصرف انرژی درچرخه تولید وبهره برداری دارد می توان با تحلیل در هر یک از مراحل تولید در صنعت ساختمان به معیارهایی رسید که با کنترلآنها بتوان به بهترین انتخاب دست یافت . لذا این مقاله قصد دارد تا با ملاک قرار دادن نظرات افراد خبره وتحلیل سیستمیآن به ارایه روشی در مرحله انتخاب مصالح دست یابد تا بتواند با رویکرد مصرف انرژی کارامد ترین مصالح را از نظر پایداری و سازیاری تعیین و از انتخاب و به کاربردن مصالح پوک 1)میان تهی( اجتناب کند.

لینک کمکی