فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه طرح اختلاط بهينه براي بتن سبک سازهاي حاوي سبکدانه هاي پرليت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه طرح اختلاط بهينه براي بتن سبک سازهاي حاوي سبکدانه هاي پرليت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه بهمنظور کاهش صدمات ناشی از زلزله و برخی دیگر از عوامل، رویکرد کاهش وزن سازه مورد توجه طراحان است. باتوجه به بالا بودن پتانسیل تولید پرلیت در کشور و بومی بودن این محصول و همچنین سازگاری آن با محیطزیست، اجرای برنامه مطالعاتی در راستای سبکسازی بتن بهوسیله سبکدانههای پرلیت منبسط شده، مورد توجه قرار گرفت. هدف از این پژوهش درنظر گرفتن 8 متغیر در طرح اختلاط و ارایه ترکیبی از این متغیرها است که منتهی به پاسخبهینه مساله گردد. از آنجا که تعداد متغیرهای انتخاب شده نسبتا بالا است، از روش تاگوچی برای کاهش تعداد آزمایشهای مورد نیاز برای دستیابی به نقطه بهینه، استفاده گردید. درنهایت با انتخاب یک تابع بهینه، بتن سبک سازهای با مقاومت MPa 3 و چگالی 20.4 1.806gr/cm ساخته شد که الزامات حداقل مقاومت و حداکثر چگالی را رعایت کرده است

لینک کمکی