فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي آزمايشگاهي تاثير درصدهاي مختلف ليف پلي پروپيلن بر مقاومت کششي بتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي آزمايشگاهي تاثير درصدهاي مختلف ليف پلي پروپيلن بر مقاومت کششي بتن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

لیف پلی پروپیلن از خانواده الیاف آلی مصنوعی )پلیمری( بوده که دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسیارارزشمندی از جمله وزن مخصوص پایین ، مقاوم در مقابل اسیدها و محیطهای قلیایی ، مقاومت کششی بالا و قیمت پایینمی باشد. این محاسن و مزیتها موجب گردید در این تحقیق به بررسی مقاومت کششی بتن هایی پرداخته شود که به طرح اختلاط آنها مقادیر مختلفی از الیاف پلی پروپیلن افزوده شده است. بدین منظور با افزودن مقادیری از این الیاف درترکیب طرح اختلاط ها نمونه هایی تهیه و بعد از عمل آوری تحت آزمایش کششش غیر مستقیم )برزیلی( قرار گرفت و نتایج ثبت و با مقادیر بدست آمده از نمونه های فاقد الیاف مقایسه شد. نتایج آزمایشات نشان دهنده موثر بودن این الیاف در افزایش مقاومت کششی بتن ها بوده است

لینک کمکی