فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي اثر اندرکنش خاک و سازه بر روي سازه هاي بلند با بررسي بار استاتيکي به صورت جرم متمرکز و بار خطي با استفاده از روش مدل سازي اجزاء محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي اثر اندرکنش خاک و سازه بر روي سازه هاي بلند با بررسي بار استاتيکي به صورت جرم متمرکز و بار خطي با استفاده از روش مدل سازي اجزاء محدود :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

عموما در تحلیل لرزه ای سازه ها و ساختمان های شهری، تکیه گاه سازه صلب در نظر گرفته شده و از اثر رفتار خاک زیر سازه چشم پوشی می شود. در حالی که در واقعیت خاکی که سازه روی آن بنا شده در هنگام وقوع زلزله تاثیر بسزایی دررفتار سازه دارد. با نرم تر شدن خاک و مرتفع شدن سازه، فرکانس ارتعاشی خاک و سازه به یکدیگر نزدیک تر شده و باعث تشدید ارتعاش سازه می شود. این تعامل بین خاک و سازه هنگام وقوع زلزله اندرکنش خاک و سازه Soil Structure Interaction نامیده می شود. لذا در این مطالعه سعی بر آن شده تا ابتدا اثر دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در خاک های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با حالت سازه با پای گیردار مقایسه شود. در نهایت سازه طراحی شده با بار استاتیکی به صورت جرم متمرکز و بار خطی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد، مدل سازی در نرم افزار اجزای محدود آباکوسانجام شده و نتایج مدل سازی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. مشاهدات نشان می دهد که پاسخ لرزه ای سازه با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه افزایش می یابد، که شامل افزایش جابجایی افقی و افزایش نسبی، تغییر مکان نسبی طبقات می باشد. همچنین درنظرگرفتن بار استاتیکی به صورت جرم متمرکز افزایش قابل ملاحظه جابجایی افقی و کاهش قابل توجه جابجایی قایم طبقات را نسبت به حالت بار استاتیکی به صورت بار خطی در پی دارد.

لینک کمکی