فایل PowerPoint (اسلاید ها) المانهاي دانشگاهي و نقش آنها در هويت بخشي به محيط و مکانيابي انواع المانها در نقشه جامع دانشگاه بجنورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) المانهاي دانشگاهي و نقش آنها در هويت بخشي به محيط و مکانيابي انواع المانها در نقشه جامع دانشگاه بجنورد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

موضوع هویت بخشی و افزایش کارکرد مکانی فضا دیربازی است که نقل محافل معماری و موضوع آثار پژوهشی متعدد بوده است. بررسی های متعدد نشان داده است نشانه ها و علایم به ویژه در قالب المان می توانند در انتقالدستاوردهای تاریخی و فرهنگی یک قوم و نیز در ایجاد حس مکان نقش ارزنده ای ایفا نمایند. در این میان با توجه به کارکرد فرهنگی-آموزشی-اجتماعی دانشگاه ها لزوم نصب و طراحی المانهای متعدد، متناسب با این محیط آشکار میگردد. در حال حاضر بسیاری از دانشگاههای کشور فاقد المانهای هویت بخش موثر در انتقال مفاهیم می باشند و کارکرد المانها و لزوم استفاده از انها مغفول مانده است. مقاله علمی-پژوهشی پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن بیاننقش و کارکرد المان و نیز تقسیم بندی انواع المانهای مناسب برای محیطهای اجتماعی، به مکانیابی انواع المانها متناسب بانقشه جامع دانشگاه بجنورد می پردازد

لینک کمکی