فایل PowerPoint (اسلاید ها) الهام گيري از فرم درختان براي طراحي فرم ستون و سقف براي پوشش دهانه هاي وسيع با استفاده از سيستم ليندن ماير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) الهام گيري از فرم درختان براي طراحي فرم ستون و سقف براي پوشش دهانه هاي وسيع با استفاده از سيستم ليندن ماير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

با توجه به نیازهای کاربری جدید و در حال گسترش انسان ها در زمان حاضر در شهرها و افزایش جمعیت و نتیجه ی آن تقاضای زیاد برای دریافت خدماتی که فضاهای معماری با دهانه های وسیع را می طلبد، لزوم نوآوری و همچنین توجه بهاصول پایداری و در عین حال پدید آوردن فضاهای مطلوب و با کیفیت برای استفاده کنندگان، باید دست به خلاقیت و آزمودن راه های جدید زد. هدف از این پژوهش یافتن روش های جدید جهت بر پا داشتن سازه های سقف سبک با پوشش دهانه وسیعبا برداشت از طبیعت که قابلیت عبور نور و تهویه را فراهم کند، می باشد. پرسش این تحقیق این است که چگونه می توان از فرمدرخت برای ایجاد ستون های با وزن کم و پایداری بالا جهت برپا داشتن سقف های با دهانه وسیع که قابلیت عبور نور و تهویه را فراهم کنند، الهام گرفت در این پژوهش از روش تحقیق شبیه سازی و مدلسازی استفاده شده است و گردآوری داده ها به صورتاسنادی بوده است. بررسی و ارزیابی بهینه ترین فرم ناشی از برداشت فرم درختان جهت طراحی ستون با استفاده از الگریتم لیندنمایر انجام پذیرفته شده است. نتایج کار نشان می دهد که با استفاده از سیستم لیندن مایر جهت شبیه سازی فرم درخت ها و هندسه آن ها و تبدیل آن ها به ستون های فلزی می توان که در نهایت قرارگیری پوشش سقف هماهنگ بر روی هندسه درختی ستون و بدست آوردن خطوط هندسی سقف که از ریوس ستون و مجموع ستون ها ناشی می شود تا در نهایت همان خطوط هندسی تبدیل به تیر های سازه ای شده و بین شبکه خطوط از ورق هایETFEجهت پوشش شفاف استفاده شود

لینک کمکی