فایل PowerPoint (اسلاید ها) امکان سنجي ساخت ايستگاه هاي جديد راه آهن در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) امکان سنجي ساخت ايستگاه هاي جديد راه آهن در شهر تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

دیدگاه اول تمرکز بر روی ایستگاه فعلی و توسعه، بهسازی و بهبود دسترسی به ایستگاه راه آهن موجود را به منظور ایجاد یک ایستگاه مسافری مناسب شهر تهران مدنظر قرار می دهد.در دیدگاه دوم علاوه بر حفظ ایستگاه فعلی، احداث ترمینال هایی جهت قبول و اعزام قطارهای مسافری درنقاطی از سطح شهر تهران به منظور کاهش بار ترافیکی ایستگاه فعلی و افزایش دسترسی مسافرین به سیستمحمل و نقل ریلی مورد توجه می باشد.این مقاله به بررسی این دو دیدگاه و اثرات آن ها بر منطقه شهری تهران و همچنین شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران می پردازد و میزان موفقیت آنها را در حل معضل عدم جذابیت ایستگاه راه آهن تهران پرداختهو در نهایت به پرسش امکان ایجاد ایستگاه های جدید در سطح شهر تهران پاسخ می گوید

لینک کمکی