فایل PowerPoint (اسلاید ها) امنيت اجتماعي در بافت هاي فرسوده شهري از ديدگاه مديريت بحران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) امنيت اجتماعي در بافت هاي فرسوده شهري از ديدگاه مديريت بحران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بافتهای فرسوده به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای امروزی جامعه شهری یکی از معضلات اساسی در کلانشهرها می باشد. این بافت ها با مشکلات گوناگون کالبدی اجتماعی مواجه اند که یکی از نتایج آن عدم امنیت بهینه در این بافتها می باشد. این مشکل زمانی تشدید می شود که سانحه ای رخ دهد که در این صورت عدم امنیت و ایمنی اولیه این بافت ها از یک سو و صدمات و خسارات اجتماعی، فرهنگی و کالبدی ناشی از سانحه از سوی دیگر، باعث خواهد شد که علاوه بربحران اولیه با بحران اجتماعی نیز در این بافتها روبرو شویم. لذا در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع به تشریح بافتهای فرسوده و انواع آن، مفهوم امنیت اجتماعی، ارتباط بین کیفیت کالبدی بافت با امنیت اجتماعی و تاثیر این مقوله بر مدیریت بهینه اجتماعی بحران پرداخته شده و در نهایت راهکارهایی بهینه، جهت ارتقای امنیت در این بافت ها ارایه شده است

لینک کمکی